وقتی دوست داشته شدم…

توسط |۱۴۰۲-۶-۱۸ ۱۹:۵۳:۲۱ +۰۰:۰۰شهریور ۱۸ام, ۱۴۰۲|توسعه ی فردی|

وقتی دوست‌داشته‌شدم، وقتی حمایت‌ شدم احساس مسئولیت بیشتری کردم.‌ قد [...]