تو از خود دوری…

توسط |۱۳۹۹-۴-۳ ۰۶:۳۲:۱۵ +۰۰:۰۰تیر ۲ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی|

تو از خود دوری ، تو نمی توانی از خود [...]