به کسی که ازت آب درخواست کرده آب‌پرتقال نده!

توسط |۱۴۰۰-۱۲-۲ ۱۰:۳۸:۰۶ +۰۰:۰۰اسفند ۲ام, ۱۴۰۰|توسعه ی فردی|

《به  کسی که ازت آب درخواست‌کرده، آب پرتقال نده! 》 [...]