آیا به خصوصیات خوب خود فکر کرده اید؟

توسط |۱۳۹۹-۱-۲۶ ۱۷:۳۸:۳۷ +۰۰:۰۰فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی|

http://bitakeyhani.com آیا به خصوصیات خوب خود فکر کرده اید ؟ [...]