خشونت علیه زنان|خشم در آغوش احمق ها

توسط |۱۳۹۹-۱-۱۱ ۱۸:۵۲:۴۹ +۰۰:۰۰فروردین ۱۱ام, ۱۳۹۹|یادداشت روز|

http://bitakeyhani.com کنار دخترم نشسته ام .مشغول انجام دادن تکالیفش است. [...]