صدایت زدم ،نشنیدی|روایتی از یک خداحافظی

توسط |۱۳۹۸-۱۰-۲۵ ۲۰:۱۳:۴۴ +۰۰:۰۰دی ۲۵ام, ۱۳۹۸|پادکست|

صدایت زدم،نشنیدی|پادکست ذهن های بزرگ دربارۀ ایده ها بحث میکنند،ذهن [...]