داستان تکامل من| به روشنی دریافته‌ام…

توسط |۱۴۰۱-۳-۱۶ ۱۹:۵۲:۵۳ +۰۰:۰۰خرداد ۱۳ام, ۱۴۰۱|توسعه ی فردی|

اپرا وینفری در کتابش 《با اطمینان می‌دانم که...》 گفته : [...]