توانمندی شما چیست؟

توسط |۱۴۰۱-۳-۲۰ ۱۱:۴۶:۳۶ +۰۰:۰۰خرداد ۲۰ام, ۱۴۰۱|توسعه ی فردی|

او می‌نویسد. او هر روز می‌نویسد؛ دیشب از همسرش پرسید: [...]