پایه‌ی متفاوت‌شدن، تفکر است.

توسط |۱۴۰۰-۱-۱۲ ۱۹:۲۹:۱۹ +۰۰:۰۰فروردین ۱۲ام, ۱۴۰۰|توسعه ی فردی|

من در ۹۰ درصد کارها آدم عجولی هستم. نمی‌توانم صبر [...]