اگر فکر می کنی کسی تو را نمی فهمد…

توسط |۱۳۹۸-۹-۱۵ ۲۰:۳۶:۳۸ +۰۰:۰۰آذر ۱۵ام, ۱۳۹۸|یادداشت روز|

اگر فکر می کنی کسی تورا نمی فهمد ،بنویس! اگر [...]