ما شبیه هم فکر نمی‌کنیم.

توسط |۱۴۰۱-۱۱-۲۰ ۲۱:۱۳:۳۷ +۰۰:۰۰بهمن ۲۰ام, ۱۴۰۱|توسعه ی فردی|

_ ببین چه می‌گویم! تجربه‌ی من همین است که گفتم. [...]