امروز ،همان روز مد نظر من است.

توسط |۱۳۹۹-۴-۶ ۱۲:۰۱:۳۸ +۰۰:۰۰تیر ۲ام, ۱۳۹۹|توسعه ی فردی, کتابهایی که خوانده ام|

اسکات آدامز،خالق مشهورترین و اثر گذارترین کتب کارتونی دیلبرت ،سخنران [...]