ما رسالت زندگی را نمی‌آفرینیم آن را کشف میکنیم.

توسط |۱۳۹۹-۸-۲۸ ۱۵:۳۴:۳۳ +۰۰:۰۰بهمن ۶ام, ۱۳۹۸|کتابهایی که خوانده ام, یادداشت روز|

ما رسالت زندگی را نمی آفرینیم، آن را کشف می [...]