هر تغییری اثر هنری است | دو جمله از هرتا مولر

توسط |۱۴۰۰-۹-۴ ۲۱:۰۵:۲۴ +۰۰:۰۰آذر ۴ام, ۱۴۰۰|توسعه ی فردی|

یک هرتا مولر گفته : هر تغییری اثر هنری است. [...]