یادداشت روز

یاد آوری می کنم|تلنگری به خودم

یک یاد آوری می کنم ،تو نمی توانی موفق شوی مگر اینکه بارها شکست بخوری! دو صدها متن و داستان ضعیف می نویسی ،بازخوردهای مثبت و منفی میگیری ،نا امید می شوی، به فکر فرو میروی یکی دو روز کتابها […]

یادداشت روز

بهترین کتابی که خوانده ای …

سالها پیش دفترچه ای داشتم که جلدی سبز رنگ داشت؛هر کتابی که می خواندم در آن دفترچه عنوان کتاب ،نام نویسنده و تاریخ خواندن کتاب را یادداشت میکردم. کنار اسم کتاب هایی که خیلی دوست داشتم تیک میزدم و معمولا […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

درمانگر خود باش !

امروز در صفحه ی اینستاگرام مدرسه ی نویسندگی نوشته ای توجهم راجلب کرد: تا وقتی به اندازه ی کافی درباره ی مسئله ای که با آن درگیر هستیم ننویسیم ، نمی توانیم تشخیص دهیم مشکل پیش آمده از کدام طریق […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

آدمها چگونه بزرگ می شوند؟

دو سال پیش به این ساختمان اسباب کشی کردیم، ساختمان نوساز بود و دو -سه ماه طول کشید که همۀ واحدها پُر شدند، مدتی بعد یکی از همسایه ها که مالک سه واحد بود مدیریت را برعهده گرفت. در اولین […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

قصه ها ما را از خواب بیدار می کنند

 سیزده_چهارده سالم بود که یک مجموعه داستان خواندم.کتاب را از کتابخانۀ شخصی دایی ام برداشتم؛ رفتن به اتاقی که یک کتابخانۀ بزرگ فلزی ارج در آن بود و یک عالمه کتاب در قفسه هایش چیده شده بودند، لذتی وصف نشدنی […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

تنها کسانی قدر دانِ شادیها هستند|زنان و خودباوری

تنها کسانی قدر دان شادیها هستند و ریز ترین شادیها را سپاس می گزارند ،که تلخی ها و سختی های بسیاری را پشت سر گذاشته باشند.  ارزش لحظه ها ، ساعتها و روزهای زندگی برای یک بیمار که پزشکان از […]

یادداشت روز

موسیقی، روحِ سبزِ زندگی

اتوبان همت شلوغ است؛ماشینها لاک پشت وار به دنبال هم حرکت می کنند. همسرم رانندگی می کند و من شقیقه ام را به شیشه ی سرد چسبانده ام، احساس سنگینی می کنم ، به طرزی غیر عادی آرامم ! سست […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

میدونی از چیه تو خوشم میاد…

میدونی از چیه تو خوشم میاد…  کسانی که در کلاسها و کارگاههای فن بیان شرکت کرده اند ، احتمالا با این جمله آشنایی دارند؛ جمله ای که وقتی به طرف مقابل می گویید ،او به شما دقیق می شود و […]

کتابهایی که خوانده ام یادداشت روز

ما رسالت زندگی را نمی آفرینیم آن را کشف میکنیم.

در حال خواندن کتاب آیین زندگی مردمان موثر  نوشتۀ استفان کاوی هستم.  در قسمتی از کتاب از ویکتور فرانکل نقل قولی آمده: ما رسالت زندگی را نمی آفرینیم، آن را کشف می کنیم.    پیش تر انسان در جستجوی معنا نوشتۀ ویکتور […]