کتابهایی که خوانده ام معرفی کتاب

یک خاطره از چخوف| زندگی از نگاه بلینسکی

چکیده ای از پیشگفتار مجموعه داستان “دشمنان” نوشتۀ آنتوان چخوف. چخوف هنرمندی بود که پیشاپیش زمان می رفت. او و نویسندگان و منقدان بزرگی چون”گوگول” و “بلینسکی”سالها بود که زمینۀ این گونه هنر،”هنر برای مردم و به زبان مردم و […]

معرفی کتاب یادداشت روز

چرا عزت نفس مهم است؟

ویلیام گلاسر در کتاب نظریۀ انتخاب می گوید:  هیچ دو نفری واقعیت را یک جور ادراک نمی کنند. قبول این حقیقت برای خیلی ها دشوار است، ما بخش قابل توجهی از واقعیت را آنگونه که دوست داریم ادراک می کنیم. […]

معرفی کتاب

جملات کوتاه از مجموعه داستان دوباره پاییز

منتخبی از جملات کتاب دوباره پاییز  این کتاب مجموعه ای از ده داستان کوتاه است و من از هر داستان جمله ای را انتخاب کرده ام. سکوت همیشه بهترین پاسخ من برای تحمل بار سنگین اندوه است. وقتی امیدی به […]

معرفی کتاب

دوباره پاییز|مجموعه ای از داستان های کوتاه

دوباره پاییز مجموعه ای از داستان های کوتاه است که به تازگی منتشر شده است. نوشتن به طور مداوم و منظم ساده نیست؛اما من می نویسم ،زیرا تنها در خِلال کارهای سخت است که به توانایی های خود پی می […]