جستارها

بی حوصلگی و راههای غلبه برآن

نزدیک ظهر است آفتاب از پشت پرده به درون اتاق می تابد. “او” کش و قوسی به بدنش می دهد،هنوز چشمهایش کاملا باز نشده دستش به سمت گوشی می رود.خمیازه ای می کشد و نگاهی به ساعت می اندازد. یک […]

جستارها

زنِ قصۀ ما

یک زنِ قصۀ ما صبح زود از خواب بیدار شده و آماده ی رفتن به سر کار می شود. وارد محل کارش که می شود آهسته و سنگین قدم برمی دارد انگار وزنۀ سنگینی به پایش بسته اند. به اتاق […]

جستارها

ویروس نا امیدی

  بی حوصلگی و نا امیدی ویروس هایی هستند که روان ما را هدف قرار می دهند و توان و انرژی ما را نابود می کنند. هیچ چیز بدتر از این نیست که یک روز صبح از خواب بیدار شوید واحساس کنید […]

جستارها

وقتی از تمایز حرف می زنم

وقتی صحبت از موفقیت می شود همه ی ما دوست داریم در جایگاه یک فرد موفق بایستیم. فرقی نمی کند مدارک تحصیلی مان و یا انواع مهارت هایی که آموخته ایم چه باشند،ما همواره رویای موفقیت و رسیدن به جایگاهی […]

جستارها

یادداشت روز،جستاری نو

امروز تصمیم گرفته ام جستاری تازه بنویسم .ایده ی به درد بخوری به فکرم نمی رسد اما انگشتانم را بر روی کیبورد به حرکت در می آورم و شروع به تایپ کردن می کنم .امیدوار هستم تا کم کم ایده […]

جستارها

چرا می نویسیم؟

نوشتن از آن دسته فعالیت هایی ست که تمام روز فکرم را به خود درگیر می کند. ذهن من مدام به دنبال شکار سوژه هایی برای نوشتن است. اگر روزی به هر دلیلی نتوانم بنویسم حسابی از خودم نا امید […]