توسعه ی فردی

عالی ترین شکل تعهد ،تعهد به تردید است

عالی ترین شکل تعهد ، تعهد به تردید است.  این جمله را امروز در صفحه ی اینستاگرام محمد حسن شهسواری دیدم.  این جمله مرا به فکر فرو برد . هیچ وقت از خودم نپرسیده بودم عالی ترین شکل تعهد چیست […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

درمانگر خود باش !

امروز در صفحه ی اینستاگرام مدرسه ی نویسندگی نوشته ای توجهم راجلب کرد: تا وقتی به اندازه ی کافی درباره ی مسئله ای که با آن درگیر هستیم ننویسیم ، نمی توانیم تشخیص دهیم مشکل پیش آمده از کدام طریق […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

آدمها چگونه بزرگ می شوند؟

دو سال پیش به این ساختمان اسباب کشی کردیم، ساختمان نوساز بود و دو -سه ماه طول کشید که همۀ واحدها پُر شدند، مدتی بعد یکی از همسایه ها که مالک سه واحد بود مدیریت را برعهده گرفت. در اولین […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

قصه ها ما را از خواب بیدار می کنند

 سیزده_چهارده سالم بود که یک مجموعه داستان خواندم.کتاب را از کتابخانۀ شخصی دایی ام برداشتم؛ رفتن به اتاقی که یک کتابخانۀ بزرگ فلزی ارج در آن بود و یک عالمه کتاب در قفسه هایش چیده شده بودند، لذتی وصف نشدنی […]

توسعه ی فردی یادگیری

نبایدهای یک نویسنده

برای یک نویسنده هیچ چیز ملال آور تر از آن نیست که از نوشتن فاصله بگیرد، حس بدی است،یک جور کشمکش میانِ اشتیاق به نوشتن در مقابلِ سستی و رخوت !هی به خودت تشر می زنی بلند شو ، بنویس […]

توسعه ی فردی یادگیری

چقدر به کشف خود و نیازهایمان اهمیت می دهیم؟

یک: بنویسید بنویسید ،نوشتن اوایلش سخت است ،وقتی تبدیل به عادت روزانه و برنامۀ هر روزه می شود ،دیگر سخت نیست ؛ آن وقت ننوشتن است که سخت می شود. برای شروع نوشتن کافیست دستت روی کیبورد برود ،انگشت ها […]

توسعه ی فردی یادداشت روز

تنها کسانی قدر دانِ شادیها هستند|زنان و خودباوری

تنها کسانی قدر دان شادیها هستند و ریز ترین شادیها را سپاس می گزارند ،که تلخی ها و سختی های بسیاری را پشت سر گذاشته باشند.  ارزش لحظه ها ، ساعتها و روزهای زندگی برای یک بیمار که پزشکان از […]

توسعه ی فردی دلنوشته

من یک زنم …

من یک زنم ؛زنی که سعی می کند همیشه لبخند بزند، زنی که دوست ندارد پاسخ نامهربانی را با نامهربانی بدهد. زنی که در شرایط سخت و بحرانی زندگی به بقیه می گوید :”نگران نباشید درست می شود.” زنی که […]

توسعه ی فردی

مشخصات افراد به ظاهر قوی اما کاملا ضعیف

ما در زندگی از کودکی تا بزرگسالی با افراد زیادی روبرو بوده و ارتباط داشته ایم که قوی و با اعتماد بنفس بنظر می آمدند . شاید در مرحله ای از زندگی آرزو داشتیم که شبیه آنها باشیم  آنهایی که […]