باید به خواسته ات برسی

باید به خواسته ات برسی .

مدت زیادی نیست که با متمم آشنا شده ام.

گاهی جریان زندگی ما را به جایی می برد که انگار سالها منتظرش بودیم و حالا احساس می کنم

متمم همان جایی ست که من سالها در پی اش بودم. (محل توسعه ی مهارتهای من).

داشتم فکر می کردم که تقریبا همه ی ما سالها برای یافتن علائق و شکوفایی استعدادهای خود

مسیری طولانی و گاهی پیچیده را پشت سر می گذاریم . راههای بیشماری را امتحان می کنیم تا

بلکه به جایی برسیم که احساس قلبی خوبی داشته باشیم. تمام تلاش خود را به کار می بندیم

و هر دانش و مهارتی را تجربه می کنیم تا شاید به خواسته ی قلبی مان برسیم. برای یادگیری

و آشنایی با مهارت های مختلف هزینه می کنیم و انرژی و پول و زمان صرف می کنیم ؛شاید خوب

هم پیش برویم اما درته قلبمان حس می کنیم این کار و مهارت با روحیات مان سازگاری ندارد .

بارها از زبان خیلی ها شنیده ایم که :” من این کاررا دوست ندارم ،اما خب… به دلایلی مجبورم”


خیلی ازما به دنبال خواسته ی قلبی مان نمی رویم ،چون فکر میکنیم تا همین جا هم زمان و پول و

انرژی زیادی از دست داده ایم ،چون فکر میکنیم سالها گذشته و برای رفتن به دنبال خواسته ی

قلبی مان دیر شده است . اما من با اطمینان می گویم زمانیکه به بذر نهفته ای که در وجودتان

خوابیده نور بتابانید و توجه کنید ،خواهید دید چقدر زود سبز میشود ،جوانه میزند و قلب تان را

سرشار از هیجان و شادی و عشق به خودتان ، زندگی و اطرافیانتان می کند و همینجاست که انگار

همه چیز دست به دست هم می دهد تا ما را به جای درست هدایت کند ؛ جایی که سالها

منتظرش بودیم ؛محلی برای رشد کردن و شکوفا شدن.

استعدادها و علائق درونی تان را دست کم نگیرید .

هر روز به آنها خوراک برسانید،توجه کنید و چیزهای تازه ای یاد بگیرید.