تمرکز

به نظر می‌رسد این روزها تمرکز برای اغلب افراد همچون الماسی دست نیافتنی باشد. متمرکز ماندن در دنیای پر از اطلاعات پر از رویدادها و پر از جذابیت‌های رنگارنگ اینستاگرامی دشوار است.

پیشنهاد من برای متمرکزماندن دوری از حاشیه‌ است. گاهی افرادی می‌خواهند به عمد ما را به حاشیه بکشانند؛ متمرکز ماندن در اینطور مواقع سخت می‌شود، اما با غلبه بر سختی‌ها تفاوت آدمهای عمیق و سطحی آشکار می‌شود.

آیا تو به حاشیه کشیده می شوی یا متمرکز باقی می‌مانی؟!

استمرار

من بارها درباره‌ی تدوام و نتایج مثبت آن نوشته‌ام. سال گذشته در یک وبینار دو ساعته  از مزیت‌های تداوم گفتم. امروز می‌خواهم با نگاهی نو درباره‌ی تداوم بنویسم.

اگر قرار است به راهت ادامه دهی، با منطق پیش برو!
هر تداومی تو را به نتیجه‌ نمی‌رساند، ادامه دادن به موارد بسیاری بستگی دارد.
_ اگر در رابطه‌ای هستی، اما در قلبت حس بدی نسبت به رابطه‌ات داری ادامه نده!
_ اگر فکر می‌کنی ماههاست که کاری را ادامه می‌دهی اما حتا یک گام جلو نرفتی، گویی آب را در هاون کوبیده‌ای، ادامه نده!
_ اگر حس می‌کنی این کار با روحیات و درون تو سازگار نیست و به‌خاطر حرف دوستان یا بودن درشرایطی خاص ادامه‌ می‌دهی ، ادامه نده!
_ اگر ادامه دادن باعث شده از خودت دور شوی و خودت را گم کنی، ادامه نده!
_ اگر ادامه‌دادن باعث شده با افرادی ارتباط بگیری که عقاید، افکار، باورهای ذهنی و سبک زندگی‌شان با تو زمین تا آسمان فاصله دارد و آنها را نمی‌فهمی، ادامه نده!
_ اگر این کار برای تو منفعت دارد اما به دیگران ضرر می‌رساند، ادامه‌نده!
_ اگر ادامه می‌دهی چون دیگران چشم‌شان به تو است، چون نصف راه را آمده‌ای، چون اگر رها کنی معلوم نیست چه می‌شود و هزاران بازی ذهنی که تو را از خودت دور می‌کند، ادامه نده!

وقتی همه‌ی اینها را می‌دانی و ادامه می‌دهی، یعنی خودت را نادیده می‌گیری و بی‌ارزش می‌کنی؛ اینجاست که ضعف عزت‌نفس در تو پدیدار می‌شود.
استمرار زمانی خوب است که تو را به خودت نزدیکتر کند، باعث شود راه درست را از نادرست تشخیص دهی، متوجه فریب‌های ذهنت شوی و به آنها توجه نکنی، با قلبت هماهنگ باشی و آنچه که نیاز نداری و شایسته‌ی تو نیست را بشناسی.
استمرار زمانی خوب است که قدرت تشخیص و شجاعت انتخاب را در تو افزایش دهد و باعث بهبود عزت‌نفس‌ات شود، حتا اگر به کُندی پیش می‌روی، حالت خوب است و ایده‌ها و برنامه‌های متعددی برای روزهای پیش‌رو داری.

شاید روزهایی به سبب انسان بودن دچار ضعف روحی شوی اما استمرار در گوشه‌ای از زندگی‌ات همیشه جای مخصوص به خود را دارد؛ روزهایی هست که کیفیت کارت کمی پایین می‌آید اما قلبت همچنان امیدوار است.

در آخر اگر ادامه‌دادن در هر کار و رابطه‌‌ای حس خوب و سرزندگی برایت به ارمغان می‌آورد، اگر باعث می‌شود هر روز ساعتی کنار خودت بنشینی و خودت را بشنوی، اگر به خودشناسی در تو کمک می‌کند، ادامه بده!