_ وقتی هدف بزرگی برای خود انتخاب کرده‌ایم، چیزی که در ابتدا ما را به جلو هدایت می‌کند انگیزه است. اما انگیزه برای مدت کوتاهی جواب می‌دهد. برای اینکه در ادامه‌ی مسیر نا‌امید نشویم و پیش برویم، نکته‌ی مهم تعهد به مسیر است. تصمیم بگیرید تا آخر به مسیر متعهد باشید.‌

_ ما برای اهدافی که پر از چالش‌اند نیاز به همراه داریم.‌ فراموش نکنید تعامل با افرادی که با ما هم دغدغه هستند بسیار کارآمد است.‌

_ شکست در مسیر جزئی جدایی‌ناپذیر است. شکست‌ها ما را برای گامهای بعدی قوی‌تر کرده و ما را هشیار می‌کنند تا خود را مجهز کنیم.

_ اگر در مسیر رسیدن به هدف تبدیل به انسانی خلاق، هدفمند، برنامه‌ریز، امیدوار، قدردان و علاقمند به رشدفردی شدی، اما هنوز به هدفت نرسیده‌ای، ادامه بده، تو برنده‌ای.

_ اگر وسط راه نا امیدی بر تو غلبه کرد و فکر میکنی هدفت مناسب تو نیست یا اشتباه است و دچار تردید شدی به خودت نگاه کن! این تلاش‌ها چه تاثیری روی تو داشته؟! تو را به انسان بهتری تبدیل کرده؟ آیا باعث شده تو زندگی سالمتری داشته باشی؟ آیا باعث شده با آدمهایی با انرژی بالاتر و هدفمندتر ارتباط داشته باشی؟‌ اگر جواب مثبت است پس راه درست را انتخاب کرده‌ای.

_ هوشمندانه عمل کردن هم بخشی از مسیر است.‌ گاهی با تفکر جلو می‌رویم یعنی فکر ما جلوتر از اقدامات فیزیکی پیش می‌رود و اتفاقات مثبتی رقم‌می‌خورد.

_ تداوم یعنی همواره در مسیر هدفت باشی.‌سبک‌ زندگی‌ات، روابطت‌، برنامه‌ریزی‌ها برای آینده، طرز تفکرت و… همگی در راستای رسیدن به هدفت باشند.