bitakeyhani.com یادداشت های پراکنده

یک

وقتی در یک گفت و گو متوجه می شوم فرد مقابلم دروغ می گوید ، به رویش نمی آورم و سعی نمی کنم او را ضایع کنم . در آن لحظه با حرف او موافقت یا مخالفت نمی کنم در عوض سعی می کنم از در صداقت وارد شوم و به نحوی او را به اندیشیدن وا دارم. اگرادامه ی آن رابطه و آن شخص برایم مهم باشد ، از دروغش چشم پوشی کرده اما سعی می کنم در رابطه ام خواسته ی خودم را نیز پیش ببرم. اما اگر آن شخص و آن رابطه برایم ارزشی نداشته باشد ، دروغش را به او تذکر می دهم و ارتباطم را برای همیشه قطع می کنم.

دو

در مراکز خرید و فروشگاههای بزرگ مستقیم به سمت قفسه هایی می روم که جنس مورد نیازم در آنجا وجود دارد .و پس از برداشتن اجناس مورد نظر بلافاصله به سوی صندوق می روم.از چرخیدن بی هدف با سبد خرید در راهروهای فروشگاههای بزرگ خود داری می کنم ، زیرا این چرخیدن ها در نود درصد موارد باعث می شوند نیمی از سبد خریدم خوراکی هاو لوازمی باشد که در هنگام ورود اصلا قصد خرید آنها را نداشته ام.

سه

دوستان خوب همچون جواهرات با ارزش هستند .البته در صورتی که با دیدن کتاب خواندن ماو نوشتن چند پست وبلاگی ما فرار را برقرار ترجیح ندهند و این فعالیت های ما را پُز دادن و کلاس گذاشتن ندانند.بعضی ها نمی توانند ببینند یک نفر سرش در کار خودش است و کاری به بقیه ندارد!

چهار

همواره تلاش می کنم مستقل باشم و همه ی کارها و مسئولیت ها یم را خودم انجام دهم. وابستگی را به هیچ شکلی موجه نمی دانم و فکر می کنم یک فرد وابسته به توانایی ها ی خود باور ندارد. چالش ها و مشکلات من تنها به خودم ارتباط دارد و تا جایی که امکان دارد این بار را با کسی شریک نمی شوم. مستقل بودن تا این حد یک خطر بزرگ به همراه دارد ، اینکه مادرت تصور کند آنقدر قوی هستی که حتی نیازی نداری، گاهی با تلفن حالت را بپرسد . مسافت طولانی ست ، و مادر جان خیالش راحت است من از پس همه ی کارها بر می آیم و حتی نیازی ندارم که ماهی یکبار تلفن بزند. و این بار هم مثل دفعات پیش بعد از چندین هفته خودم تلفن می کنم.

پنج

هزینه ی سه روز در هفته ورزش کردن در یک باشگاه نسبتا خوب و مجهز هر قدر هم زیاد باشد در مقابل سلامت جسم و روح بسیار ناچیز است. برای داشتن اعتماد بنفس راههای زیادی پیشنهاد شده است و احتمالا پیش تر راجع به تاثیر ورزش کردن در اعتماد بنفس اشاراتی شده است .من هم در اینجا بر روی ورزش کردن تاکید می کنم و اگر باز هم بهانه هایی برای باشگاه نرفتن دارید، دویدن های صبح گاهی در پارک نیز لذت بخش است.

شش

همیشه برای تلافی و انتقام فرصت دارید اگر زمانیکه حسابی داغ هستید رفتاری تلافی جویانه انجام دهید این امکان وجود دارد که بعد پشیمان شوید اما وقتی کمی به خودتان فرصت دهید تا زمان بگذرد و کمی به مرور اتفاقات بپردازید و از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنید ؛ و کمی حق به جانب نباشید ،احتمالا به نتایج بهتری خواهید رسید.

هفت

وقتی کار جدیدی را شروع می کنید در ابتدا لازم نیست این خبر را در بوق و کرنا کنید. هر کار تازه ای در روزها و ماههای اول بارها به بن بست می خورد و ما در لابلای افت و خیزها و ادامه دادن ها آبدیده می شویم. جار زدن در ابتدای کار این خطر را به همراه دارد که بخاطر چالش هایی که در شروع کار با آن روبرو هستیم ،توسط افرادی که نفوس بد می زنند ،مأیوس شویم.