چیزهایی در زندگی هست که شاید کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. ما عادت کرده ایم فقط به مسائلی توجه و عکس‌العمل نشان دهیم که آرامش و آسایش ما را به خطر می‌اندازند. اما چیزها، افراد و شرایطی که احساس آرامش، دوست‌داشتن ، دوست‌داشته‌شدن و آسودگی را در ما به وجود می‌آورند، یا سرسری از کنار آنها رد می‌شویم و یا آنقدر در حاشیه‌ی زندگی می‌مانند که به فراموشی سپرده می‌شوند.‌

من این خوش‌شانسی را داشته‌ام که با افرادی در ارتباط باشم که محبت و عشق‌شان را دریافت کنم. از اینکه در زندگیِ این افراد جایگاه برجسته‌ای دارم، خدا را سپاس می‌گویم.

گاهی با خود فکر می‌کنم اگر این آدمها در کنارم نبودند و من از دوستی و سخاوت آنها بهره‌مند نمی‌شدم، حالا کجا بودم؟

بله، یک همنشین خردمند می‌تواند استعدادهای نهفته‌ی درون شما را آشکار کند و سبب رشدتان شود. برایتان از این همنشین‌های خردمند خواستارم.‌