بنجامین هاردی در کتاب چگونه آینده‌ی مطلوب خود را بسازید تمرکز را ضریب هوش امروز می‌داند.

به نظر من این روزها شمار افرادی که می‌توانند بر یک کار مشخص در زمانی مشخص تمرکز کنند، بسیار کم است. احتمالن به همین دلیل است که هاردی داشتن تمرکز را دلیلی برای ضریب هوشی بالا می‌داند.

در گفتگوها و جلساتی که با افراد محتوانویس دارم متوجه می‌شوم که اغلب در تمرکز مشکل دارند.

مشکل بیشتر محتوانویسان اینست که خود را با دیگر افراد مقایسه می‌کنند و وقتی می‌بینند فردی در یک حوزه فعالیت دارد و ظاهرن موفق است، آنها هم می‌خواهند مانند او عمل کنند.

وقتی بدون هیچ هدف و برنامه‌ای و صرفن _فقط برای اینکه دیگران در زمینه‌ای موفق شدند ما هم به آن ورود کنیم تا موفق شویم_

کاری را انجام می‌دهیم، به بن‌بست می‌خوریم. این کار به‌تدریج برایمان ناخشنودی و اضطراب به همراه آورده و دچار نا امیدی می‌شویم.

چه کار باید کرد؟

ما به شدت نیازمند تنها‌بودن با خود هستیم. نیاز داریم به سوالاتی پاسخ دهیم. سوالاتی که ما را به خواسته‌های قلبی‌مان رهنمون می‌کند. ما نیاز داریم با خودمان روبرو شویم.

وقتی به کارهای دیگران نگاه می‌کنیم و می‌خواهیم دقیقن مثل آنها شویم از خود دور می‌شویم؛ از خلاقیت دور می‌شویم. ما با دنباله‌رو دیگران بودن، به خود القا می‌کنیم که افرادی ضعیف و ناتوانیم. در آفرینش ناتوانیم و همیشه باید کسی باشد که از او الگو بگیریم.

در نهایت این نگرش ما را به سوی ناامیدی و اضطراب سوق می‌دهد.

به زعم من انسان امروزی برای داشتن یک زندگی آرام، هدفمند و تحقق خود، به‌شدت به تمرکز نیاز دارد.