من قوانینی برای خودم طراحی کرده‌ام و سعی می‌کنم آنها را در زندگی اجرا کنم.

قوانین زندگی من که به خودم یادآوری می‌کنم.

۱.‌ هر روز برای خواندن و همزمان تحلیل‌کردن وقت بگذار.

۲. هر روز مدتی هر چند کوتاه را در سکوت بگذران. (بدون موبایل، بدون خواندن و بدون نوشتن)

۳. جسارت داشته باش و محصولت را معرفی کن.

۴. تمرکز‌کردن را تمرین کن.

۵. عده‌ای نوشته‌ها و محتوای تو را دوست ندارند، برای جلب نظر آنها تلاش نکن.

۶.‌ بیشتر آب بنوش.

۷. بیشتر پیاده‌روی کن.

۸. برای تقویت روابط دوستانه بیشتر وقت بگذار.

۹. همیشه لبخند بزن.

۱۰. اهدافت را بنویس و روی آن‌ها متمرکز شو.

ادامه دارد