ما انسانهای خوشبختی هستیم bitakeyhani.com

بارها اتفاق افتاده که جمله ای را در کتابی خوانده ام یا در جایی شنیده ام که مرا به فکر کردن وا داشته است.

این جملات ارزشمندمی توانند اساس موفقیت و مقدمه ای برای رشد و توسعه ی فردی باشند.برخی جملات ارزشی به اندازه ی جواهر دارند.

 

برای آموختنِ یک مهارت راهی به جز تمرین کردن وجود ندارد. -ادوارددوبونو-

یک کتابخوان موفق شدن اولین پی ریزی برای یادگیری مادام العمر است. -پت ویلیامز-

اگر می خواهید یک زندگی فوق العاده داشته باشید،مجبورید بسیاری از چیزهایی را که بخشی از زندگی معمولی هستند، رها کنید. -اسرینیواس راو-

من یک روز کتابی خواندم و آن روز کل زندگی ام تغییر کرد. -اورهان پاموک-

جواب دیگران را با کار جدی بده. -شاهین کلانتری

من به شدت معتقدم که ما انسانهای خوشبختی هستیم چون به کتابهای خوب دسترسی داریم،کتابها وفادارترین دوستان من در کل زندگی ام هستند.