حسین طاهری مستر کسب و کار، نوشت:

《 مدرک به دَرَک. به درک برسیم (م) مدرک را بگذاریم کنار.》

به دنبال انتشار این پست عده‌ی بیشماری از آقایان و خانمهای مدرک گرفته رگ‌ گردن‌شان ورم کرد و پاسخ‌های تندی نوشتند. اغلب آنها نشان “dr” جلوی اسمشان داشتند!

یکنفر هم که نمی‌دانم چه مدرکی(!) داشت حسین طاهری را شیاد خواند.

چرا مدرک گرفته‌های تحصیلکرده(!) فقط یکبار سرسری این جمله را خواندند و کمی روی آن عمیق نشدند؟ چرا حجم تعصب‌شان از تمرکزشان بیشتر است؟

فقط توانستم با دو کامنت دو نفر را متوجه اشتباهشان کنم و متقاعدشان کنم.

آیا فکر کردند با این جمله ارزش مدرکشان کم می‌شود؟

با این مدل کامنت‌ها، منِ بی‌مدرک به درک مدرک‌گرفته‌ها شک کردم!

حسین طاهری با تایید کامنت من به من فهماند حرفش را درست متوجه شده‌ام و این درک سریع من با یکبار خواندن جمله نشان از قدرت تولید مکرر محتواست.

محتوا نویسی به اندیشه‌ام عمق داده است. آنقدر که می‌توانم در لحظه طرفم را درک‌کنم و بفهمم و تا اندازه‌ای_شاید_بتوانم متقاعدش کنم.

حالا جمله‌ی کوتاه حسین طاهری را کاملا توضیح می‌دهم.

《حسین طاهری نگفت مدرک نگیرید گفت “م” مدرک را بگذار کنار و روی درک و آگاهی‌ات کار کن. گفت مبادا آموخته‌هایت غرور کاذب به تو ببخشد خود را برتر ببینی و از یادگیری دوباره و بهبود شخصی‌ات غافل شوی. گفت باید فراتر از مدرکت بروی. درچهارچوب مدرکت گیر نکن! رشدفردی نیاز به مدرک ندارد، چون رشد پایان ندارد، که در نقطه‌ای به تو مدرک بدهند!

رشد یک‌فرایند است. لازم نیست ارتقایت را به جایی ارائه کنی و نمایش دهی. این درک برای تو احساس ارزشمندی می‌آورد، احتمالا می‌دانی که اگر احساس ارزشمندی نکنی صدها مدرک نمی‌توانند روح خراشیده‌ات را التیام دهند.》

این پاراگراف شکافته‌شده‌ی پست حسین طاهری بود. که متاسفانه مدرک گرفته‌ها درک نکردند و گمان کردند به مدرکشان توهین شده!

آنها با کامنت‌هایشان ثابت کردند “م” مدرک‌را دو دستی چسبیده‌اند و خیال ندارند رهایش کنند، برای همین است، که به اندازه‌ی یک جمله‌ی ده کلمه‌ای تمرکز ندارند! و عدم تمرکز باعث نتیجه‌‌گیری زود هنگام می‌شود. کامنت‌هایی بدون فکر و متعصبانه !

کاش این جمله را به در ودیوار خانه‌شان بچسبانند.《تعصب مانع پیشرفت فرد و جامعه می‌‌شود.》

 

پی‌نوشت : حسین طاهری دانش‌پژوه اقتصاد رفتاری و دانش‌آموخته مدیریت کسب‌وکار از دانشکده مدیریت دانشگاه تهران است و سابقه تدریس در مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی اصفهان را دارد.