فکر می‌کنید چه ویژگیهای در رفتار و شخصیت آدمها باعث تمایز آنها می‌شود؟

ظاهرفرد، اعتمادبنفس‌ و کلام او، مهربانی یا خوشرو بودن، همدلی، صداقت و …

این ویژگی‌ها می‌توانند افرادی را به سمت ما سوق بدهند؛  آیا داشتن این ویژگی‌ها می‌توانند ما را برای همیشه متمایز نگه دارند؟

فکر می‌کنم تلاش برای متمایز شدن بیهوده است. اصلا چرا باید کارهایی انجام دهیم که متمایز باشیم؟

در دنیای حواسپرتی و پُرسرعت امروز همین که متمرکز بمانیم و آهسته و پیوسته بر روی کارمان، عشق‌مان و مهارت‌مان تمرکز کنیم بزرگترین عامل تمایز ماست.

در واقع ما بیشترین تلاشی که کرده‌ایم، تلاش بر متمرکز ماندن است، نه اینکه با نمایش در پست‌ها، استوری‌ها و عکس‌ها نشان دهیم، متمایزیم!

متمایز واقعی نیازی به اثبات ندارد. چون اصلا به تمایز فکر نمی‌کند. در سکوت سرش را پایین می‌اندازد و پیش می‌رود؛ در واقع این پایداری در مسیر است که از او فردی متمایز می‌سازد. معمولا آنقدر سرگرم کارش است که به این تمایز پی‌نمی‌برد اما زمان از او فردی اصیل می‌سازد.

 

شما تمایز را چگونه معنی می‌کنید؟