کسانی که کتاب اثر مرکب را خوانده‌اند خوب می‌دانند برای دستیابی به نتایج بهتر در هر کار و مهارتی چیزی که مهم است، پیوستگی‌ست.

 

هر کاری که پیوسته انجام شود به تدریج ما را به کیفیت خوب و نتیجه‌ مطلوب‌مان می‌رساند.

در مقابل شتاب و زودتر به نتیجه رسیدن ما را از تامل و تمرکز در کار دور می‌کند. شتاب ما را در سطح نگه می‌دارد و شانس داشتن یک زندگی عمیق را از ما می‌گیرد.

پیوستگی و با گامهای کوچک پیش‌رفتن علاوه بر عمیق‌شدن و متمرکز شدن در کار صبوری را نیز به ما می‌آموزد.

آهسته و پیوسته حرکت کنیم.