آهنربای رستگاری bitakeyhani.com

همه ی ما خاطراتی محو و کمرنگ از کودکی مان داریم که در آنها ما را از چیزی ،حرفی،آدمی ،سرگرمی خاصی منع کردند. فلان جا نرو.بلند نخند. این کار را نکن. نزدیک  آن مکان نرو به فلان شی ء دست نزن  و  …

بعضی از این ممنوع ها تا سالها همراهمان بودند و هنوز هم ادامه دارند! اگر کاغذی دست ما بدهند  و بگویند لیستی از موارد ی که برایت منع شدند ؛بنویس ،احتمالا همه ی کاغذ سیاه می شود.

ممنوع ها بسته به فرهنگ ،محل زندگی ،شرایط ،تربیت خانوادگی ، موقعیت جغرافیایی و خیلی از موارد دیگر میزان ممنوع بودنشان کم و زیاد می شود و تغییر می کند. حتی بعضی ممنوع ها با گذشت زمان ممنوع بودنشان رنگ می بازد. اما ،چرا با وجود این همه منع شدن ها باز هم گاهی کشش به سمت ممنوع ها حس می شود؟

شاید حس کنجکاوی مان و یا لجبازی با کسی که مدام مارا منع می کرده سبب کشش ما به سمت ممنوع ها شده باشد.شاید هم گاهی از چیزی منع شدیم که در جایی دیگر نگاهی معمولی به آن مسئله دارند .احتمالا احساس کرده ایم ما را دست کم گرفته اند ویا در برخی موارد از چیزی بیهوده و بی سرو ته منع شده ایم …آیا ما را فریب داده اند؟ چه کسی و بر اساس چه قانونی بد و خوب زندگی ما را تعیین می کند؟!

 گاهی مقاومت بی فایده است و باید به قوانین عمل کرد و گاهی نیز در مقابل کسانی که ما را منع کرده اند عکس العمل های متفاوتی انجام داده ایم. با خود می گوییم اینهمه ترس برای چه ؟! ترسیدن احمقانه است ! برو جلو و امتحانش کن.

 من فکر می کنم ممنوع ها خاصیت مغناطیسی دارند ،یک آهنربای نیرومند درونشان دارند که باعث جذب می شوند.”منِ” سرکش ِدرونمان گاهی باید تجربه کند ،

منِ سرکش ِدرونمان معمولا دوست دارد تجربه کند حتی اگر بهای سنگینی برای تجربه اش بپردازد. آیا می توان در مقابل این آهنربای نیرومند مقاومت کرد؟ آیا تجربه ی ممنوع ها همیشه اشتباه است ؟ شاید برخی از آنها بی دلیل و فقط از روی الگوهای کلیشه ای و یا سنتی به لیست ممنوع ها اضافه شده اند!

همیشه شنیده ایم که درس گرفتن از اشتباهات ما را به سوی رشد و تکامل می برد. “درس گرفتن از اشتباهات “!!!…آیا می توان به آهنربای نیرومندی که در دل  ممنوع هاست به چشم یک آموزگار نگاه کرد؟  آیا می توان گفت ممنوع های آهنربایی با جذب افراد  و تجربه ی شکست ها و سختی ها شالوده ی انسانیت را در فرد پایه ریزی میکنند؟! آیا می توان گفت تجربه ای که از طریق ممنوع های آهنربایی کسب می کنیم راهی به سوی رستگاری ست ؟ 

مارا از خیلی چیزها منع کردند غافل از اینکه درون ما آهنربایی نیرومند وجود دارد ،آهنربایی که اگر خردمندانه بکار گرفته شود منجربه رهایی و رستگاری می شود .