کارهای کوچکی که هر روز انجام می‌دهیم نشان می‌دهند که یک یا دوسال بعد کجا هستیم.

شاید مشابه جمله‌ی بالا را زیاد شنیده‌اید اما شنیدن تا عمل کردن فاصله‌ی زیادی دارد.

شاید خیلی از حرفهایی که در طول روز می‌شنویم یا جایی می‌خوانیم تکراری باشند. نکاتی هست که برای تغییر و موفقیت در زندگی می‌شنویم اما به سادگی از کنارشان رد می‌شویم و به آنها عمل نمیکنم.

احتمالا نمی‌دانیم که عمل‌کردن به آنها عامل تمایز ماست.

مسئله اینجاست که ما فقط می‌شنویم یا می‌خوانیم و رد می‌شویم. تا بحال از خود پرسیده‌ایم چقدر به دستورات و نکات مهم عمل می‌کنیم؟

چقدر از اطلاعات مفیدی که دریافت می‌کنیم در زندگی به طور مداوم به‌کار می‌بندیم؟ یادگیری‌ها چه تغییری در نگرش ما داشته‌اند؟ زندگی ما چه تغییری کرده است؟

نکته‌ی مهم در عملگرایی ماست. انباشته کردن اطلاعات کار دشواری نیست، مهم انجام دادن و عمل‌کردن به آموخته‌هاست. می‌توان طی چندین ماه فقط یک نکته یاد گرفت اما کارکردن و متمرکز شدن روی یک‌نکته‌ی کوچک و تمرین کردن و بالا‌بردن مهارت در همان یک نکته کاریست که کمتر کسی از عهده‌ی آن بر می‌آید.‌

خوشبختانه عملگرایی مهارتی‌ست که نیاز به تمرین، تمرکز و صبوری دارد. تمرین کنید نتایج فوق‌العاده‌اند.