من آدم خوش‌شانسی هستم، راستش تا همین چند روز پیش به این جمله اعتقادی نداشتم. بنظرم ساده‌لوحانه می‌آمد، اما امروز که خوب فکر می‌کنم می‌بینم، من در زندگی در روابطم در اتفاقات و چالش‌هایی که سرراهم قرار می‌گیرد، همیشه با دستی‌پُر بازگشته‌ام. چند روز پیش که به دنبال خانه‌ای مناسب شرایطم می‌گشتم، به دوستم منیره گفتم: کمی ذهنم مشغول است حس میکنم با شرایط جدید برای پیدا کردن خانه‌ی مناسب دچار مشکل می‌شوم.

منیره در جوابم گفت: تو لایق بهترینهایی دختر! و مطمئنا به موردی مناسب و دقیقا آنچه می‌خواهی می‌رسی.

امروز کلید خانه‌ای را تحویل گرفتم که فوق‌العاده‌ست. از تمام خانه‌هایی که در چند سال گذشته داشته‌ام بهتر است، آنهم با شرایطی کاملا مناسب!

هنوز هم آدمهایی یافت می‌شوند که دنیای‌شان متفاوت از دنیای دیگران است. خوشحالم که افرادی سر راهم قرار می‌گیرند که زندگی را متفاوت می‌بینند. من آدم خوش‌شانسی هستم.

راستش من باور دارم که آدم خوش‌شانسی هستم.

مطالب بیشتر:

صداقت و احساس ارزشمندی 

برنامه‌ای برای تمام روزهای زندگی 

نیاز عاطفی هر فرد تشویق شدن است.