هدفمندی از آنجا آغاز می‌شود که برنامه‌ای که در ذهن داریم به صورت مکتوب در آورده و آن را با پشتکار و نظم و تداوم به سرانجام برسانیم.‌

امسالِ من با کلمه‌ی تمرکز آغاز شده و تا پایان سال ادامه دارد. تصور می‌کنم برای توسعه‌ی فردی خود بهتر است روی کلماتی تمرکز کنیم که در آن حوزه ضعیف‌تر عمل می‌کنیم.

 

نسیم نیکلاس طالب گفته:

آدم ضعیف نقاط قوتش را نمایش می‌دهد و نقطه ضعف‌هایش را مخفی می‌کند؛ آدم شریف نقطه ضعف‌هایش مثل جواهرات تزئینی به نمایش می‌گذارد.

سال گذشته کلمه‌ی “رشد” را انتخاب کردم. بارها از نقاط ضعفم نوشتم. با نوشتن از ضعف‌هایم دریچه‌ی تازه‌ای رو به زندگی به رویم باز شد. من این دریچه را با تغییر دیدگاهم گشودم و قوی‌تر از قبل پیش رفتم.

امسال باز هم از ضعف‌هایم خواهم نوشت. از تغییراتی که در در لابلای کتاب زندگی‌ام رُخ خواهد داد. از اهدافی که برای خود مکتوب کرده‌ام و از کلمه‌ی سالم ، تمرکز بارها و بارها خواهم نوشت.