این روزها دچار ضعف تمرکز شده‌ام؛ بنظرم تا چند ماه پیش تمرکز بیشتری بر خواندن و نوشتن داشتم. برای همین تصمیم گرفتم روش خواندنم را تغییر دهم.

در دوره‌ای زندگی می‌کنیم که تمرکز و تکرار جزء سخت‌ترین کارهاست. سخت است اینکه کتابی را با تمرکز کامل بخوانی و بلافاصله پس از پایان کتاب، روز بعد شروع به دوباره خواندن همان کتاب کنی.

روی جمله‌ها تمرکز کنی و واژه‌ها را زیر لب زمزمه کنی و بعد بنویسی و محتوا تولید کنی. نمی‌دانم این مسیربه کجا می‌رسد اما بی‌شک مسیری رشد دهنده است.

این روزها درحال خواندن کتابی از مارک منسن هستم با عنوان :” اوضاع خیلی خراب است” .

نمی‌دانم چقدر موفق می‌شوم که با تمرکز و دقت حدود سه ماه روی یک ‌کتاب بمانم. از نظر دوستانم این‌کار دشوار و کسالت آور است؛

آیا قرار است همه‌ی کارهایی که انجام می‌دهیم، متنوع و  هیجان‌انگیز باشد؟!

نمی‌دانم قرار است در روزها و ماههای آینده چه اتفاقی بیفتد اما بی‌شک این چالش یکساله برایم تجربه‌ی درخشانی خواهد بود.