همه‌ی ما در طول زندگی روابطی را تجربه می‌کنیم. از کودکی و نوجوانی گرفته تا وقتی به جوانی، میانسالی و سالمندی می‌رسیم، روابط مختلفی را تجربه می‌کنیم.

ما بسته به شرایط و موقعیت‌های مختلف با برخی افراد روابط بهتر و صمیمانه‌تری داریم.

برخی روابط رشد دهنده و برخی آسیب‌ زننده‌اند. همه‌ی ما به دنبال زندگی بهتر، پیشرفت و ترقی هستیم و اغلب سعی می‌کنیم با افرادی ارتباط داشته باشیم که با روحیات ما هماهنگ باشند و یا دغدغه‌ی ما مانند هم‌باشد.

ارتباط زمانی اثربخش می‌شود که ما رشد و تغییر در جهت مثبت را حس کنیم. ارتباط موثر یعنی: تو باعث شوی او بهترینِ خود باشد.
یعنی هر چه خوبی درون اوست شکوفا شود و او نیز سبب رشد و ترقی تو شود.

در یک ارتباط موثر احترام متقابل مهم است. اگر واقعا می‌خواهیم یک‌رابطه را نگه داریم و از بودن در این رابطه احساس خوبی داریم باید احترام یکدیگر را حفظ کنیم.

مهارت خوب گوش دادن نکته‌ی دیگری است که در ارتباط موثر نقش مهمی ایفا می‌کند. اگر شنونده‌ی خوبی نباشیم، نمی‌توانیم به دوام یک رابطه‌ی قوی و اثربخش امیدوار باشیم.

مورد دیگر صداقت است. شاید سخت باشد که همیشه و در همه حال صادق باشیم، اما زمانیکه در یک رابطه‌ی عاطفی نزدیک و یا رابطه‌ی کاری هستیم بهتر است در رابطه و کارمان صداقت داشته باشیم.

همدلی و یاری رساندن به یکدیگر به دوام رابطه کمک می‌کند. اگر فکر می‌کنید وجود شما می‌تواند احساس بهتری در طرف مقابل ایجاد کند، ارزش این همدلی و احساس صمیمت و نزدیکی را بدانید.

برای داشتن یک رابطه‌ی موفق باید خواسته‌ها را صریح و شفاف بیان کرد. اگر در رابطه ابهامی هست باید بی‌پرده درباره آن گفتگو کرد.

 

مطالب بیشتر:

تاثیر پذیری در ارتباط با دیگران 

من شنوندۀ خوبی هستم | هنرِ گوش دادن 

نظر شما راجع به انتقاد چیست؟|دوام یک رابطه‌ی دوستانه