هر کدام از ما عادتهای خاص خود را برای نوشتن داریم. برای یکنفر مهم نیست کجا باشد، در هر صورت بساط نوشتن را پهن میکند و شروع به نوشتن میکند.فرقی نمیکند در اتاقی خلوت و در سکوت باشد یا مقابل تلویزیون روشن و یا در کنار دو سه نفر که در حال گفتگو درباره گرانی و وضعیت خراب کار و بارشان هستند.

یکنفر در سفر میتواند لحظه‌ای بنشیند و بنویسد و دیگری در سفر دستش به نوشتن نمی‌رود؛آمده تا از تعطیلات لذت ببرد و از هوای پاک و سالم طبیعت استفاده کند.

چند دقیقه پیش لپتاپ را روشن کردم تا بنویسم، به اتاقم آمدم، یک لیوان چای برای خودم ریختم و کنار دستم گذاشتم. اول میخواستم یک حبه قند هم بردارم اما بعد ترجیح دادم چای‌ام را تلخ بخورم.

می‌دانی؟ چای تلخ به همراه نوشتن فوق‌العاده است. همچنان که از گرمی و تلخی چای لذت می‌بری حواس‌ات تمام و کمال محو نوشتن است. اگر قند در دهان بگذاری، شیرینی قند حواست را پرت میکند؛ مثل اینست که واژه‌ها پر می‌کشند، آنوقت لذت چای خوردن و لذت نوشتن زهرمارت می‌شود.

این یکی از عادتهای لذتبخش من حین نوشتن است. هر چند می‌خواهم عادت خوردن قند و شیرینی کمتر را در خودم تثبیت کنم، اگر قرار باشد حالا حالاها بنویسم باید از سلامت جسمانی خوبی برخوردار باشم.

حالا شما بگویید، عادتهای لذتبخش شما چیست؟

 

مطالب بیشتر:

من عادت دارم… 

عادت های یک نویسنده 

میکرو اکشن ها و عادت های مؤثر