درباره محتوا زیاد نوشته‌ام. شاید به این دلیل که می‌خواهم بیشتر یاد بگیرم و بهتر بفهمم. یکی از نکاتی که دنیای محتوا به من آموخت، همین بود؛ وقتی در درک مسئله‌ای دچار مشکل شدی دربارۀ آن بنویس و حرف بزن.

نوشتن و حرف زدن دربارۀ موضوعی که برایمان مبهم است، کمک می‌کند از زوایای مختلفی آن‌را بررسی کنیم. ما حرفی می‌شنویم یا رفتاری می‌بینیم که مورد پسندمان نیست، یا عکس‌العمل نشان میدهیم و یا در دل طرف مقابل را سرزنش کرده و نزد دیگران از رفتارش انتقاد میکنیم.

خاصیت دمخور شدن با محتوا همین است، اینکه اگر قضاوتی هم میکنی اما جایی برای فکر کردن بیشتر هم میگذاری، وقتی می‌فهمی اشتباه کردی برمی‌گردی و اشتباهت را تصحیح میکنی.

محتوا جسارت پذیرفتن اشتباهات را در زیاد کرد. به من یاد داد اگر مسئولیت‌پذیر نباشم، دستاورد چندانی نصیبم نخواهد شد.

تمرکز و تولید محتوا بر روی یک حوزه مرا به سوی خلاقیت و ایده‌پردازی سوق داد.

وقتی انتخاب میکنی محتواگر شوی، زندگی روی دیگرش را به تو نشان خواهد داد. دنیای محتوا هر روز تازه و جدید است. سرزندگی و شادابی از دستاوردهای محتواست.

 

مطالب بیشتر:

محتوا بهانه است، ما در حال به‌روزرسانی خودمان هستیم. 

استراتژی محتوا‌ | یک محتوای خوب باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ 

یادگیری و محتوا، دو یار جدا نشدنی