اگر در نشر و تکرار ایده‌ها و باورهایت سرسختی و استقامت به خرج می‌دهی در نهایت مخاطبان درجه‌یک خودت را پیدا می‌کنی.   شاهین کلانتری

روزهای اول که وبلاگ نویسی را شروع کردم، نوشته‌هایم هدف خاصی را دنبال نمی‌کردند. من طبق برنامه وقانونی که برای خودم درنظر گرفته بودم، هر روز می‌نوشتم.

بعدها که کارمحتوا برایم جدی‌تر شد یادگیری‌ام را گسترش دادم کم‌کم به موضوع عزت‌نفس رسیدم و تمرکز روی این حوزه جالبتر شد. مطالعه، یادگیری و تمرکز بر روی عزت‌نفس سبب شد، نسبت به هدفم جدی‌تر باشم . تمرکز بر روی یک موضوع خاص و مدام نوشتن از آن ایده‌های فراوانی را به ذهن سرازیر می‌کند. هر چه در بیان موضوع تخصصی سرسخت‌تر باشیم یادگیری‌مان عمق می‌یابد.

با هر بار نوشتن و حرف زدن درباره عزت‌نفس به نکات جالبی پی‌ می‌برم. زندگی سراسر آموختن و یادگیریست.

دیشب حدود دوساعت با دوستم محبوبه حرف می‌زدم. گپ و گفت ما طولانی شد و موضوع عزت‌نفس مرکز گفت‌وگویمان شد. از دل همین حرف‌زدنهاست که ایده‌ها خلق می‌شوند.

در میان حرفهایمان کم‌کم فهمیدم چقدر نسبت به موضوع عزت‌نفس تسلط بیشتری پیدا کرده‌ام؛ و چقدر با آگاهی و اطمینان نسبت به این مسئله حرف می‌زنم.

بیش از ۴۵ مطلب در سایت، درباره‌ی عزت‌نفس نوشته‌ام.‌ گاهی که حس می‌کنم به تکرار افتاده‌ام از این مداومت دست بر نمیدارم، بر عکس، شروع به نوشتن پست جدیدی می‌کنم. بازهم از عزت‌نفس می‌نویسم اما اینبار از دریچه‌ای دیگر به موضوع می‌پردازم.

یک موضوع را میتوان بارها از زاویای مختلف مورد توجه قرار داد و بارها راجع به آن نوشت ودر آن دقیق شد، تنها در اینصورت است که نامت به یک موضوع خاص گره می‌خورد و رشد را تجربه می‌کنی.