پس از موفقیت تیم محتواگران فعال و پرکار در دورۀ اول، افراد بیشتری مشتاق شدند، به گروه فعالان بپیوندند.

شاید هر روز نوشتن و فرستادن لینک آن در گروه تلگرام برای برخی از افراد، در ابتدا دشوار به نظر می‌رسید؛ وقتی تصمیم می‌گیریم یک عادت را در خود شکل دهیم چند روز اول با اشتیاق این کار را انجام می‌دهیم اما پس از چند روز دچار کاهش انگیزه می‌شویم. وقتی کار منظم و هدفمندی را پیش می‌بریم اغلب تنش‌ها را تجربه می‌کنیم. چارۀ آن ادامه دادن و پیش‌رفتن است و اشتباه این است که به بهانه‌های مختلف دست از کار بکشیم و رهایش کنیم.

فرستادن لینک در ساعت‌های پایانی روز و اختصاص دادن زمان و قوانین برای فرستادن لینک‌ها، باعث شد تعهد و نظم در اعضای گروه شکل بگیرد. این تعهد سبب شد، خودم نیز مسئولیت‌پذیرتر از قبل شوم. نوشتن گزارش روزانه که هر روز صبح در گروه فرستاده می‌شد، انگیزه یا تلنگری برای حرکت رو به جلو بود.

من در کنار دوستان محتواگر یادگرفتم، در مسیر موفقیت نمی‌توان تنها گام برداشت، محبت و صمیمیتی که در این گروه میان ما به وجود آمد، باعث شد انگیزه و اشتیاق من در مسیر تولید محتوا بیشتر شود و ایده‌های خلاقی در ذهنم شکل بگیرد. بی‌شک اگر به تنهایی این مسیر را طی می‌کردم، به تاثیر درخشانی که محتوا بر روحیات و افکار من گذاشت، نمی‌رسیدم.

در ادامه محتواگران فعال و هدفمند را معرفی می‌کنم :

فریبا نبی‌زاده

زهرا طوسی 

ندا مویدی

معصومه سورگی

شیرین نوری 

معصومه احمدپور

فاطمه نوروزی

معصومه اسماعیلی

و با تشکر ویژه از آقای حمیدرضا کریمی به خاطر همکاری با من و بقیه اعضای گروه در رشد و توسعۀ مهارت‌هایمان.

 

« تنها دو چیز در زندگی، هدف است: یکی آنکه به چیزی که می‌خواهید برسید، دوم آنکه از آن لذّت ببری. خردمندان به مرحلهٔ دوم این هدف می‌رسند.» 

 لوگان اسمیت

 

مطالب بیشتر:

گزارش کار محتواگران فعال دریک دوره‌ی سی روزه 

تجربه نگاری|دستاوردهای من از دوره‌ی پُرکاری

تجربه نگاری|چگونه نوشتن را به زندگی‌ام آوردم 

دغدغه‌های یک محتوانویس