هر شب لیست کارهای روز بعد را در یک کاغذ که خانه‌های مستطیل شکل دارد، یادداشت می‌کنم؛ پس از انجام کارها روی هر خانه خط می‌کشم. این کار در پایان روز حس خوبی به من می‌دهد، کارهایم به تعویق نمی‌افتند و یا به خاطر مشغولیت‌های ذهنی چیزی را فراموش نمی‌کنم.

روز بعد اگر خانه‌ای خط نخورده باشد، یعنی آن کار انجام نشده است. حالا فکر می‌کنم و برای اینکه این حرکت تکرار نشود، دنبال راهکار می‌گردم.

چه کاری باید انجام دهم تا همۀ خانه‌های لیست خط بخورند. شاید نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارم یا باید تغییرات اساسی در برنامه‌‌هایم بدهم. در اینجا یک گزارش روزانه از کارهای روز قبل کمک می‌کند تا من با برنامه‌ریزی دقیق اشکالاتم را بهتر بفهمم.

برنامه‌ریزی و ثبت گزارش روزانه

ثبت گزارش روزانه به افراد کمک می‌کند، کارکردِ روزِ قبل خود را ببینند. وقتی در گروه یا در کنار افرادی که همگی در حال انجام یک پروژه هستیم، کار می‌کنیم، دیدن گزارش روزانه‌مان که در کنار کارکرد بقیه افراد می‌آید، حس رقابت در ما ایجاد می‌کند، اگر در جایی ضعف داریم تلاش می‌کنیم اشکالات را برطرف کنیم. خوب است اگر کارکرد ما از سایرین بهتر باشد، زمانی را برای کمک کردن و ارتقای آنها در کار در نظر بگیریم. کمک کردن و با دیگران همراه شدن در یک کار تیمی روحیۀ همدلی و محبت به دیگران را در ما افزایش می‌دهد.

در روزهای بعد که در لیست گزارش روزانه رشد و پیشرفت را مشاهده کردیم، شاید در نگاه اول پیشرفت در کارمان چشمگیر باشد، اما نکتۀ بسیار مهم و ارزشمندی که تأمل برانگیز است، حرکت نوع دوستانه و اتحاد و همدلی یک تیم برای رسیدن به توسعه و رشد فردی است. 

 

مطالب بیشتر:

پرسش‌ها و پاسخ‌ها دربارۀ زندگی 

پافشاری و انضباط فردی 

وبلاگ نویسی روزانه|رشد و توسعه فردی