وقتی درخواست موضوعی برای نوشتن را میگیرم ابتدا روی کلمه‌ی کلیدی مورد نظر دقت میکنم. بعضی کلمات را که می‌شنویم در ابتدا ساده بنظر میرسند.برای من بارها پیش آمده با شنیدن یک کلمه با خودم گفته‌ام ،چیزی نیست ساده ست زود می نویسم و تحویل میدهم،اما همین که شروع به نوشتن می‌کنم متوجه می‌شوم چقدر به اطلاعات بیشتری در باره موضوع انتخاب شده نیاز دارم.

آنجاست که مطالعه و تحقیق آغاز میشود ،آنجاست که متوجه میشوم چقدر کم میدانم و با اینکه فکر میکردم  در مدت زمان کوتاهی می نویسم و تحویل میدهم و خوب از عهده‌اش برمیایم ،اما اینطور نیست. اغلب به ساعتهاو روزها زمان نیاز دارم برای مطالعه و یادداشت برداری و مرتب کردن و نظم دادن به یادداشتها و بعد تایپ کردن.

صدها کلمه تایپ میکنم و بعد می‌خوانم و با خود میگویم آیا اینها مورد پسند فلانی(کسی که درخواست داده) هست یانه؟ نکند از این قسمت یا این تیتر یا این مثال درمتن و پاراگراف ایراد بگیرد!

پس از دو سه روز نوشتن که از مغزم حسابی کار کشیده ام مقاله را تحویل میدهم و بعد از چند ساعتی موجی از ایرادات است که به سویم سرازیر می‌شود.

برای کسی که سه یا گاهی چهار روز روی یک مقاله وقت گذاشته و نوشته و هر چه درک و دریافت از موضوع داشته در مقاله آورده ،آسان نیست که با موجی از ایرادات مواجه شود.

من با چند نفری کار کرده ام. اما آنچه از کار با افراد کمالگرا دریافته ام اینست :کار با افراد کمالگرا خستگی ذهنی پس از نوشتن را همچنان بر ذهن و روان من باقی میگذارد.

گاهی فکر میکنم افراد کمالگرا به خاطر اینکه خودشان در مواردی ضعف دارند با ایراد گرفتن از کار دیگران، که نرمال و مطلوب است ،خود را پشت ضعف هایشان پنهان میکنند.

تعریف کمال طلبی در دیکشنری آکسفورد:

کمال طلبی یعنی اینکه فرد استانداردی را که حتی یک پله پایین‌تر از کامل و ایده‌آل است ،نمی‌پذیرد.

گاهی که ذهنم از نوشتن و مطالعه و تمرکز چند روزه روی یک موضوع خسته است،تنها چیزی که می‌تواند این خستگی را چند برابر کند تذکرات و ایرادهای یک فرد کمالگراست.

تا چند روز پیش دربرابر شنیدن این تذکرات احساس توانمند بودن در من ضعیف میشد؛ اما وقتی نمونه کارم را برای افراد دیگری فرستادم با استقبال آنها روبرو شدم. در هر کاری نقص هایی هست و من تلاش میکنم به مرور کارم را بهبود دهم.اماچیزی که در این راه به آن نیاز دارم ذهنی پویاست نه خسته. ارتباط با فرد کمالگرا خستگی را در ذهن آدم دو چندان می‌کند.

هر زمانی در زندگی نا امید و خسته شدید و هر زمانی تصور کردید به اندازه‌ی کافی توانمند نیستید ،به خودتان برچسب های بیخودی نزنید ،اول مطمئن شوید که با یک فرد کمالگرا در ارتباط هستید یا نه؟!

 

مطالب بیشتر:

آیا به اندازه‌ی کافی در کارتان جدی هستید؟

روزهایی که انگیزه‌ای برای انجام کارها ندارم 

کمالگرایی در نوشتن و انتشار