یکی از راههای برقراری ارتباط موثر قدردانی،تشکر و تحسین است. وقتی از کسی قدر دانی می‌کنیم،این پیام را به او می‌رسانیم که من حواسم هست و کاری که تو انجام دادی قابل تقدیر است. درواقع از محبت و مهربانی او قدر دانی میکنیم و این بازخورد به دوام رابطه کمک می‌کند.

یک پیام تشکر از دوستمان بخاطر اینکه وقت گذاشت و برای خرید همراه ما آمد. یک تشکر از همسرمان بخاطر اینکه شب گذشته که دلم گرفته بود نیم ساعت به حرفهای من گوش داد. قدر دانی از خواهر یا برادرمان بخاطر اینکه در مواقعی که نیاز به همدلی و یاری داریم تنهایمان نمیگذارند.

قدر دان بودن ما باعث میشود اطرافیان و دوستان با رغبت بیشتری با ما ارتباط برقرار کنند. می‌فهمند با آدم پرتوقعی طرف نیستند و محبت‌هایشان نادیده گرفته نمی‌شود. همین دیدگاه به دوام رابطه می‌افزاید.

مطالب بیشتر:

چگونه روابط بهتری داشته باشیم؟ 

عشقت به من آموخت… 

چرا رشد فردی مهم است؟|دستاوردهای رشد فردی