محمد حسن شهسواری گفته:

 

همه چیز در آفتاب و آشکارگی رشد می‌کند، عشق در سایه و پوشیدگی.

بعضی جمله‌ها عجیب به دل می‌نشینند و آدم را به عمق خویشتن می‌برند.

کلمه‌ی رشد در هر جمله‌ای دقت و توجه مرا برمی‌انگیزد ،پیش‌تر این کلمه رویش گیاهان رادر ذهنم تداعی می‌کرد؛ حالا کلمه‌ی رشد برای من یک سیستم را تداعی می‌کند ،رفتارهایی که کنار هم قرار می‌گیرندو  روی هم تاثیر می‌گذارند. هر رفتار بر دیگری تاثیر دارد. هر جایی نقصی باشد و توجهی به آن نشود تاثیرش در رفتار بعدی مشخص می‌شود.

 

من دریافته‌ام تنها رفتارهای سیستمی هستند که ما را به خودمان نزدیکتر می‌کنند؛

وقتی افکار و رفتارمان هماهنگ و همسو باشند یعنی در  مسیردرستی قرار گرفته‌ایم.

قرار گرفتن در مسیر درست یعنی شناخت خود ،یعنی هماهنگ شدن جسم و روان با هم ؛آنجا که در گوشه‌ای دنج به گنج عظیمی دست می‌یابی آرامش و لذتی ژرف و ناب را تجربه می کنی و عشقی باشکوه به آرامی در خلوتِ درونت رشد می کند.

مطالب بیشتر:

دنیایی پُر از شگفتی مقابل توست. 

چقدر این آدمها خوب‌اند. 

خود آگاهی شبیه ماه است.