همه‌ی ما نیاز به آگاهی داریم. نیاز داریم مسائل را ریشه یابی کنیم و بفهمیم. اتفاقاتی که در زندگی ما تکرارمیشوند یک هشدار هستند برای آگاه شدن، بیشتر فکر کردن وبه دنبال چرایی مسائل بودن…

 

بشنوید:

 

 

مطالب بیشتر:

لیستی از ارزش‌های من 

نوشتن،آگاهی و خودشناسی 

آنچه یک محتواگر باید بداند