bitakeyhani.com|کمالگرایی در روابط

همه ی انسانها یک جنبه ی منفی ویک جنبه ی مثبت دارند.نکته ای که باعث می شود در روابطمان کمتر با مشکل روبرو شویم درک این موضوع است.

رابطه ی خوب و عالی رابطه ای نیست که تا بحال بحث و بگو مگو در آن اتفاق نیفتاده باشد. مگر می شود دو انسان زنده با دو فکر متفاوت به اختلاف نظر

بر نخورند؟ تنها مُرده ها هستند که با هم بحث نمی کنند.

اگر انتظار داشته باشیم هیچ وقت در کل زندگی مان با پدر ،مادر، خواهر،برادر، همسر ، همکار ،رییس و دوستمان به مشکل بر نخوریم و همیشه

همه چیز خوب و عالی و کامل پیش برود به کمالگرایی دچار هستیم.

کمالگرایی به هر شکلی آسیب رسان است. کمالگرایی در روابط باعث می شود هر بار که به مشکلی ،حتی یک بحث ساده برخوردیم انتظار رفتاری منطقی

و بی نقص از خود یا نفر مقابل داشته داشته باشیم .

گاهی با یک تعارض کلافه می شویم و فکر می کنیم به بن بست خورده ایم. با خود می گوییم ،نه فایده ندارد ، من اشتباه کرده ام ،این آدم درست بشو

نیست چرا به اینجا رسیدیم و بعد خود را می بازیم و دچار نا امیدی می شویم.

کمالگرایی در رابطه ،عزت نفس ما را هدف قرار می دهد. ما می خواهیم روابطمان بی نقص باشد و همیشه خوشحال و خندان و سرحال باشیم.می خواهیم

هیچ بحث و بگو مگویی بین ما اتفاق نیفتد ،می خواهیم بر سر همه چیز با هم توافق و تفاهم داشته باشیم و اگر برخلاف انتظارمان اتفاقی بیفتد مأیوس

می شویم و احساس شکست می کنیم.

چیزی که ما به آن نیاز داریم ،درک تفاوت هاست .باید بپذیریم که همه حتی پدر و مادرمان که ما را به وجود آورده اند ،مثل ما فکر نمی کنند، تصمیمات ما ،

افکار ما ،برداشت ما از مسائل با افراد مختلف فرق دارد.

یکی از مهارت هایی که لازم است یاد بگیریم و در زندگی به کار ببندیم ، مهارت گفتگو کردن و ابراز کردن است. ما باید با احترام به تفاوت ها و نظرات

بقیه بتوانیم خود را ابراز کنیم و عزت نفس مان را رشد دهیم.

 

مطالعه بیشتر:

تاثیر پذیری در ارتباط با دیگران  

چرا عزت نفس مهم است؟|هشت راهکار برای داشتن عزت نفس سالم