bitakeyhani.com

 

شاد ترین زندگی ها، مشغول بودن در انزواست. 

این جمله از جناب ولتر است . اما نمی دانم از کدام کتابش !

استاد و دوست گرانقدرم شاهین کلانتری هر از گاهی با فرستادن این جمله های درخشان در ایمیل هایش ما را غافلگیر می کند. 

این جمله ها در روزهایی که نمیدانم از چه بنویسم به مدد می آیند. 

اگر بخواهم لذت های زندگی را لیست کنم ،یکی از آنها داشتن یک خلوت جانانه است.خلوتی

که در آن حس کنی یک فرمانروایی. و این اتاق دنج و فرو رفته درسکوت قلمرو توست و هیچ

کس یا هیچ چیز قادر نیست این خلوت را از تو بگیرد.

در دنیای کتابها غوطه ور شدن و از آنها آموختن شاد ترین لحظات من است.

همانطور که کریستین بوبن گفته:

تنهایی بیشتر،دریافت بیشتر.

می دانی ! تنهایی باید از ما انسان متفاوتی بسازد ،باید ما را با معنای عمیق هستی آشنا کند

با ید به ما الهام ببخشد ؛اگر سرا پا گوش و چشم شویم ،می توانیم خلق کنیم و متمایز شویم.

تنها شدن و به درون خویش راه یافتن دستاورد بزرگی ست که کمتر کسی به ارزش آن پی می برد.

هر کسی که تنهایی را تجربه می کند باید سپاس گزار باشد .من فکر می کنم افرادی ارزش 

تنهایی را درک می کنند که از آن برای آفریدن و برتری بهره بگیرند، آنها بسیار تحسین برانگیزند. 

 

مطالعه بیشتر: 

چرا گاهی شاد بودن سخت می شود 

تجربه های جدید در دنیای محتوا