http://bitakeyhani.com

امروز در دفتر یادداشت های روزانه ام درباره ی اولویت ها نوشتم. 

اولویت در لغت به معنی برتری و تقدم است . اولویت واژه ای است که خیلی کم و به ندرت از آن استفاده می کنم، اما فکر می کنم (حداقل از چند ماه گذشته تا الان)مفهوم اولویت را در کارهای روزانه و زندگی بکار می برم.

آیاتا بحال درباره ی اولویت های  زندگی خود فکر کرده اید ؟ 

آیا به اندازه ی کافی برای اولویت های خود وقت می گذارید ؟

چند وقت است که طرحی از یک داستان را در ذهن دارید اما شروع به نوشتن نمی کنید؟

چه مدت است که می خواهید یادگیری زبان را به طور جدی آغاز کنید؟

سالهاست که آرزو دارید پیانو بنوازید اما آموختن را از امروز به فردا و فرداها موکول می کنید؟

شاید فکر کنید علاقه داشتن و اولویت داشتن با هم تفاوت دارد؛خب بیایید تمرین کنیم .

لیستی ازاولویت های خود را بنویسید .کارها و هنرهایی که مدتها یا سالهاست به آنها فکر می کنید و دوست دارید جایی در زندگی تان داشته باشند را در لیست اولویت هایتان بنویسید.این کارها در کجای لیست قرار دارند؟

شاید کارهایی که واقعا به آنها علاقه دارید و در لیست تان آنها را مشخص کرده اید ،در انتهای لیست قرار دارند . آیا آنهایی که در قسمت های بالا واولیه ی لیست هستند واقعا مهم هستند یا فقط بر اساس تکرارو عادت های روزمره آنها را نوشته اید؟ 

به لیست تان نگاهی بیندازید و فکر کنید .از خود بپرسید آیا نمی توان یک زمان کوتاه پانزده دقیقه ای در بالای لیست به یکی از علایقم اختصاص بدهم؟

اگر علاقمند به یادگیری زبان هستید اما فکر می کنید وقت کافی ندارید ،می توانید روزانه پانزده دقیقه از چرخیدن دراینستاگرام کم کنید و زبان کار کنید؟_دقت کنید فقط پانزده دقیقه_

اگر عاشق نوشتن هستید اما کم حوصلگی و خستگی ذهن مانع از نوشتن تان می شود ،روزی پانزده دقیقه با یک دفتر و قلم به تراس خانه بروید و هر چه که می بینید و می شنوید ،بنویسید. در این پانزده دقیقه گوشی تان را روی بی صدا بگذارید یا خاموش کنید و در جایی دیگر بگذارید.

هر روز برای اولویت هایتان یک زمان کوتاه اختصاص دهید. اولویت ها را اگر ته لیست نوشته اید ،کم کم به ابتدای لیست تان بیاورید. و برایشان زمانهای ده_پانزده دقیقه ای بگذارید.  لازم نیست یک ساعت برای نوشتن زمان بگذارید . برای نواختن پیانو ،یادگیری زبان ،یادگیری نقاشی یا هر کار دیگری فقط روزی پانزده دقیقه زمان بگذارید .

پس از مدتی متوجه می شوید اضافه شدن اولویت ها به فعالیتهای روزمره ی زندگی هیچ خللی به کارهای دیگرتان وارد نمی کند. وقتی اشتیاق و پیشرفت خود را در کار ببینید پس از مدتی ناخودآگاه زمان بیشتری را به یادگیری و تمرین اختصاص می دهید . پیشرفت و موفقیت با قدمهای کوچک و پیوسته امکان ارتقا و رشد را در هر عرصه ای به شما می دهدو در تغییر سبک زندگی شما به تدریج نتایج شگفت انگیزی برایتان به ارمغان می آورد.

مطالعه بیشتر :

پیش فرض های خود را تغییر دهید 

پرکاری و شایستگی