http://bitakeyhani.com

زندگی ما مجموعه ی عادت ها و رفتارهای روزانه ی ماست. رفتارها و عادتهایی که هر روز تکرار شده اند ؛و اگر یک روز بنا به دلایلی فقط یکی از آنها را انجام ندهیم ، انگار چیزی را گم کرده ایم. 

رفتارهای ما بر اساس عادتها شکل گرفته اند .گاهی خودمان متوجه نیستیم که این عادتها چندان مفید نیستند و به مرور به سلامتی یا روابط ،کارو بهره وری ما آسیب می رسانند.

ما متوجه نیستیم که حتی ریزترین عادتهای ما چقدر در زندگی مان تاثیر می گذارند.

اغلب ما متوجه نیستیم که هر روز چقدر محتوای بی ارزش از طریق شبکه های اجتماعی به ذهن مان وارد می کنیم.

به خوراکی هایی که درکابینت آشپزخانه انبار کرده اید،نگاهی بیندازید ؛چه مقدار از آنها واقعا ضروری اند؟  

به آدمهای اطراف و روابطتان دقت کنید ، این افراد چه تاثیری در زندگی شما داشته اند؟ آیا وقت آن نرسیده در ارتباطتان با یک سری آدمها بازبینی کنید؟

به کمد لباس تان نگاهی بیندازید . آیا به همه ی آنها نیاز دارید؟ کافیست چند دقیقه زمان بگذارید و کمدتان را نگاهی بیندازید ؛ بعد می بینید لباسهایی دارید که آنها را شش ماه یا یک سال استفاده نکرده اید. 

چند ساعت در روز وقت خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانید؟ هر روز صبح که از خواب بیدار می شوید قبل از خوردن صبحانه یا قبل از اینکه از خانه خارج شوید چه مدت وقت خود را صرف پرسه زدن در گوشی همراهتان می کنید؟ 

بیاییم پیش فرض های خود را تغییر دهیم. از کانال ها و پیج ها و برنامه هایی که اخبار و محتوای بی ارزش و مسموم عرضه می کنند ،دوری کنیم ،برنامه را حذف کنیم. 

افرادی که بهره وری و انرژی های خوب ما را کاهش می دهند و ارتباط با آنها ما را نا امید می کند ،حذف کنیم یا روابط مان را کمتر کنیم.

کسانی هستند که بیشتر از ما به لباسهای انبار شده توی کمدمان نیاز دارند.

هر چه ذهن و اطراف خود را از انباشتگی خالی کنیم زمان بیشتری به خود اختصاص خواهیم داد. هر چه برنامه ها و کانال ها و پیج های کمتری روی گوشی های مان باشد زمان بیشتری در کنار خانواده و عزیزان خود خواهیم بود.

هرچه لباسهای کمتری داشته باشیم ،زمان کمتری صرف بررسی و انتخاب لباس خواهیم کرد.

تغییر پیش فرض ها کار سختی نیست ،فقط کافیست تصمیم بگیریم و از همین امروز شروع کنیم.

مطالعه بیشتر :

من عادت دارم…

تو توانگری باور کن