http://bitakeyhani.com

جمله ی معروفی هست از جیم ران که گفته :

اگر جایی را که ایستاده اید نمی پسندید ،عوضش کنید شما درخت نیستید!

پذیرش و درک این جمله برای خیلی ها راحت نیست ؛چگونه می توانند شرایط و موقعیتی را که سالها با آن خو گرفته اند ،عوض کنند ! با اینکه از موقعیت شان راضی نیستند ،اما همچنان می مانند و برای تغییر کاری از پیش نمی برند.

روزهایی هست که کم حوصله و کلافه ایم ؛ دلمان می خواهد کاری کنیم ،اما نمی دانیم چه کاری ! راحت ترین و در دسترس ترین کار این است که سراغ گوشی برویم و ساعتها در صفحات شبکه های اجتماعی بچرخیم. نکته اینجاست که این کم حوصلگی حتی با ساعتها گوشی در دست گرفتن تمام نمی شود. بعد از مدتی با ذهنی خسته و کلافه تر گوشی را کنار می گذاریم . 

چه اتفاقی می افتد ؟

وقتی بی حوصله هستیم نیاز به خلق کردن داریم؛باید چیزی خلق کنیم ،باید چیزی یا نکته ای مفید به این دنیا اضافه کنیم ،باید ذهن را به چالش بکشیم، به چالش کشیدنِ ذهن باعث تمرکز بیشتر بر روی خلق کردن می شود. دقت و تمرکز به همراه آفریدن حس بهتری به فرد می بخشد ،احساس مفید بودن. 

امروز چند صفحه ای از کتاب “خواستن توانستن نیست” از بنجامین هاردی را مطالعه کردم

قسمت هایی از کناب را در زیر لیست می کنم.

_محیط اطراف شما تنها چیزی است که بعنوان یک انسان می توانید آن را تغییر دهید .اطلاعات جدید ،روابط جدید، تجربه های جدید راه تغییر شماست.

_ساختن محیط های دلخواه و سپس وفق دادن خود با آن موقعیت ها برمبنای تفکر،کلید پیروزی است.

_اگر خودتان محیط اطرافتان را شکل ندهید ،محیط شما را شکل می دهد.

_اینکه چه کسی می شوید وبا زندگی خود چه می کنید به افرادی که دور وبر شما هستند و کیفیت اطلاعات مصرفی تان بستگی دارد. اگر ورودی بی ارزش باشد ،خروجی هم بی ارزش خواهد بود.

_محیط پیرامونم و من دو بخش از یک کل هستیم. تغییر دادن یکی به منزله ی تغییر دیگری است.

_حتی اگر شما شرطی شده باشید به روش خاصی عمل کنید ،باز هم می توانید عکس آن عمل کنید.افرادی را در نظر بگیرید که ایثارگرانه به شیوه های غیر معمول عمل می کنند وبرای کمک به دیگران زندگی خود را به مخاطره می اندازند.وقتی اوضاع خراب است هر نوع رفتاری امکان بروز پیدا می کند.

_ما از تجربه کردن نمی ترسیم.

مطالب بیشتر:

انتخاب ،آگاهی،رشد شخصی 

بی حوصلگی وراههای غلبه بر آن