چگونه جذاب باشیم؟

وقتی به تعریف جذابیت در افراد فکر می کنیم ؛تصورمان این است که ظاهر و زیبایی یک شخص میزان جذابیت او را تعیین می کند. درست است که زیبایی یکی از معیارهای جذابیت در افراد است اما، این جذابیت نمی تواند تاثیر دائمی در ارتباطات داشته باشد؛ زیرا زیبایی ظاهری پس از مدتی عادی می شود و چیزی که ماندنی است رفتار ،اخلاق و روش ارتباط افراد با یکدیگر است.

یکی از مواردی که در جذابیت یک فرد موثر است ،گوش دادن و شنونده ی خوبی، بودن است. وقتی کسی با ما حرف می زند با او ارتباط چشمی  داشته باشیم و واقعا در آن لحظه همان جا باشیم ( گاهی ما فقط جسم مان در مکانی هست و حواس مان جای دیگریست)

نکته ی دیگر شنیدن بدون انتقاد کردن است. یعنی اینکه ما فقط شنونده ی حرفهایش باشیم  و نشان دهیم او را کاملا درک می کنیم ، قضاوتش نکنیم و از وی انتقاد نکنیم. انتقاد کردن باعث فاصله میان ما می شود. (انتقاد کردن اصول و روش خاصی دارد که در مباحث بعدی راجع به آن خواهم نوشت)

برای اینکه در روابطمان جذاب باشیم از طعنه زدن، تمسخر ، غیبت کردن پرهیز کنیم. هیچ کس دوست ندارد در روابطش احساسات ناخوشایند و منفی را تجربه کند. 

زیبایی ظاهری و دقت در انتخاب لباس و نوع پوشش نیز یکی از راههای جذابیت است . البته در صورتی که شیک پوشی و زیبایی را با ظاهر عجیب و غریب اشتباه نگیریم. 

خوش بین باشیم و همواره نیمه ی پُر لیوان را ببینیم. اگر همیشه در روابطمان بد بین باشیم و به زندگی و آدمها نگاهی منفی داشته باشیم پس از مدتی اطرافمان خالی می شود زیرا هیچکس دوست ندارد کنار کسی بنشیند که از زمین و زمان شاکی است و همواره می نالد. 

در هر گفتگویی یا هر بحثی به نکات رفتاری و اخلاقی خوب و مثبت طرف مقابل اشاره کنیم. به او بگوییم که آدم خوبی است . خوبیهایش را بزرگ جلوه دهیم و نشان دهیم از ارتباط با او خرسند هستیم. 

همه ی آدمها دچار اشتباهاتی می شوند، در صورتی که اشتباهی دیدیم یا حرفی شنیدیم و دلگیر شدیم، نکات خوب رفتار او ،مهربانی و خصوصیات مثبت او را نیز در نظر آوریم وبا یک بار اشتباه یا کج خُلقی او عکس العمل نشان ندهیم.

همچنین ،داشتن چهره ای متبسم و آرام و کلامی توام با احترام به جذابیت ما می افزاید.

 

مطالب بیشتر:

چقدر به کشف خود ونیازهایمان اهمیت می دهیم؟